Byggstädning

Vi erbjuder byggstädning som innebär att vi finns hos er under hela byggets gång och ser till att bistå byggentreprenören med alltifrån grovstädning till finstädningar. Vi ser även till att ev bodar hålls rena under byggtiden.Vi använder oss av senaste arbetsmetoderna och teknik för arbetets utförande. Samtliga medarbetare som arbetar med byggstädsuppdrag innehar ID06.